Podlahové a stěnové vytápění

podlahove-vytapeni

Teplovodní podlahové a stěnové vytápění Rehau – vysoce komfortní způsob vytápění s nižší spotřebou energie ve srovnání s klasickým vytápěním otopnými tělesy, který umožňuje úsporu provozních nákladů na vytápění. Rehau nabízí systémové komponenty pro mokrý i suchý způsob teplovodního podlahového nebo stěnového vytápění včetně izolačních systémových desek a prefabrikovaných sádrových desek.

Pro rozvody teplovodního a stěnového vytápění se používá trubka RAUTHERM S s kyslíkovou barierou. Je vyrobena z vysokotlace zesíťovaného polyetylénu PE-Xa. Trubka je zesíťovaná v celém svém průřezu na rozdíl od jiných trubek z PE-X zesíťovaných pouze na povrchu. Zesíťováním jsou důležité vlastnosti materiálu výrazně zlepšeny: odolnost proti korozi, výhodné chování při stárnutí, pevnost, tepelná a tlaková odolnost.

Na základě více než 35 let zkušeností v praxi a rozsáhlých zkoušek v laboratořích byla vypočítána životnost trubek na 50 let při teplotě topné vody 70°C a vnitřním tlaku 14,6 bar. Zejména hodnota vnitřního tlaku vysoce převyšuje hodnotu tlaku v topné soustavě, a proto lze uvažovat životnost trubek ještě vyšší.

Technika spojování trubek pomocí násuvné objímky byla vyvinuta firmou Rehau a je určena k rychlému, trvale těsnému a nerozebiratelnému spojení trubek z PE-Xa. Toto spojení téměř vylučuje chyby při montáži způsobené lidským faktorem.

Společnost Rehau ručí za bezvadnou kvalitu trubek a fitinků pro spojování po dobu 10 let od uvedení zařízení do provozu do maximální hodnoty 12 milionů KČ v případě škodné události. Podmínkou poskytnutí záruky je montáž provedená odbornou vyškolenou firmou a následné potvrzení záručního listu firmou Rehau.

Podobným způsobem jako podlahové nebo stěnové vytápění je možné provádět i chlazení, kde z hygienických důvodů je nejvhodnější stropní případně stěnové provedení. Mediem je v tomto případě studená voda. Možným systémovým komponentem pro montáž trubek jsou i v tomto případě prefabrikované sádrové desky.